Положителни и отрицателни страни на CMS системите

This page is written in bulgarian, but You can translate it to your language thanks by Google

Нужна ли ни е CMS система - положителните и отрицателни страни от изпозлването на такива системи

Положителни страни на използването на CMS система

За изработката на голям проект или такъв, при който трябва потребители, които нямат познания в програмирането да променят информация или част от визуалната част на самия проект също много подходящо е да използваме CMS система. Първата стъпка, която трябва да направим е да изберем правилната система. Както споменахме, те могат да бъдат предназначени както за използване от програмисти, така и за използване от потребителите. Система като Drupal се доближава до начина, по който работят работните рамки, докато система като Wordpress ни позволява със значително малко усилия да изготвим сайт или приложение.

Oтрицателни страни на CMS системите

Неправилното използване на CMS система и готовите теми и плъгини може да доведат до неизползваемост на сайта ни.

CMS системите си имат и доста отрицателни черти. Понякога трябва да направим промяна на готовия дизайн или да изготвим нова функционалност, която няма в готовата система или инсталираната тема в нашия проект и също ще са ни нужни познания по програмиране. Промяната на код, който е писан от други специалисти невинаги е толкова лесна, дори и да имаме достатъчно познания. Сложните системи изискват поддръжка, и съдържат много файлове и информация, което забавя бързото зареждане на сайта или приложението ни. Това, освен че може да отблъсне доста от потребителите, които го посещават, оказва голямо влияние и върху оптимизирането на сайтовете за търсещи машини, което е и основна цел на доста от сайтовете. Инсталирането на допълнения/модули, които съдържат различни функционалности и не са направени специално за нашия сайт, може също значително да забавят зареждането на сайт или приложение. Отворения код на едно приложение може да бъде както положителна страна, така и отрицателна. При CMS системите с отворен код, злонамерените атаки са много чести. Това се дължи на факта, че кодът е открит както за програмисти, които искат да доработват и разработват системата, така и за такива, които желаят да навредят на сайта ни. Някои от добавките в CMS системите не се актуализират достатъчно често, като дори някои от тях са спрели изцяло обновяванията си, но се използват от голям брой потребители. Ако не обновяваме допълненията или използваме неправилно написани такива, лесно ще се достъпи информация за данни на потребители или ще се блокира сайта или приложението ни.

Положителни и отрицателни страни на CMS системите

/ Полетата със звезда са задължителни! Някои полета имат ограничение в символите. /