Динамични и статични сайтове

This page is written in bulgarian, but You can translate it to your language thanks by Google

Как да изберем динамичен или статичен сайт ни е нужен

Уебсайтовете условно могат да бъдат разделени на два основни вида – статични и динамични. Тези разделения са само технически. Те нямат нищо общо с динамичните или статичните елементи в дизайна или функциите на сайта. Понятията „динамичен” и „статичен” са свързани единствено с техническите средства и методи, които са използвани за изграждането на уеб сайта. Динамичността на сайтове се постига предимно чрез езиците за сървърно програмиране и бази от данни.

При статичния сайт изграждаме всяка страница отделно. Обикновено тя представлява файл, в който се намират елементите от страницата като дизайн, съдържание на страницата - текстове, снимки и т.н.. Когато се получи заявка към адреса на тази страница, сървърът директно я изпраща за разглеждане към браузъра на потребителя.

При динамичния сайт, съдържанието на страниците се променя. Обикновено елементите, които се повтарят (например: оформлението на сайта и менюто) са разпределени в отделни файлове, а съдържанието се намира на отделно място и се генерира при „извикване на страницата”. Най-често съдържанието се намира в отделна база от данни. Накратко, за разлика от статичната, динамичната страница не съществува на сървъра, а се „генерира” при подаване на заявка към сървъра.

Едни от главните предимства на статичния сайт са бързината и по-лесното оптимизиране за търсещите машини. Понеже се пропускат стъпките с достъпване до база от данни или заявки към сървъра, скоростта при статичните сайтове е по-добра от тази при динамичните. Доста се оспорва, че статичните сайтове се оптимизират по-лесно за търсещите машини. С напредване на технологиите и начина на действие на машините, доста специалисти оспорват разликата.

Предимствата на динамичния сайт са свързани с актуализиране на информацията в него. За разлика от статичните сайтове, където информацията се променя предимно от хора с опит в програмирането, при динамичния е лесно потребителите да променят и добавят информация в сайта си. По-лесно е и създаването на функционалности като търсене, сортиране, филтриране и т.н.

Нагледно, разликите между статичен и динамичен уеб сайт може да видим на фиг.1

Статични и динамични сайтове - разлики
Фиг.1. Разлики между динамичен и статичен сайт.
Динамични и статични сайтове

/ Полетата със звезда са задължителни! Някои полета имат ограничение в символите. /