Технологии и системи за създаване на уебсайт

This page is written in bulgarian, but You can translate it to your language thanks by Google

Как да изберем правилните технологии, които да са подходящи за нашия сайт

Едни от най-известните уеб технологии са : C#, HTML, CSS, Javascript, PHP и MySQL. Технологиите ни позволяват, чрез използването на един или повече езика за програмиране да създадем сайт. Някои от тях се използват и в т.нар. „софтуерни рамки”.

Фреймуърк (или наричан още „технологична рамка“ или „софтуерна рамка“) наричаме софтуер, който съдържа основни функционалности за създаване на приложения. Този софтуер значително улеснява създаването на приложение, понеже приложения от един вид отговарят на сходни с приложения от друг вид решения и възможности.

Много известни софтуерни рамки са : ASP.NET, Laravel, Symphony. Те представляват универсална софтуерна среда, която може да се използва многократно. По този начин изработването на приложения се ускорява многократно. Рамките са стандартен способ за изработване на уеб приложения и уебсайтове. Софтуерните рамки могат да включват и различни допълнителни приложеня, като компилатори, библиотеки и application programming interface-и (API-та). Всичко това позволява много бърза и пълноценна разработка на уебсайтове и приложения

Система за управление на съдържанието (на английски: Content Management System – CMS) е вид приложен софтуер, който позволява публикуването и редактирането на уебсайт. Целта на тези системи е да се улесни изграждането сайт с динамично съдържание, който да поддържа лесна и бърза промяна. Тези системи улесняват както работата в екип от няколко човека, така и разпределянето на различни права и роли в уебсайта. Създаването и редактирането на съдържание в уебсайта е много улеснено и приложимо от хора с основни познания за работа с текстови редактори.

Известни CMS системи са Wordpress , Drupal, Joomla, OpenCart, Magento, Prestashop и др. Някои от тези системи са изработени по такъв начин, че съдържанието на даден уебсайт може да се променя от клиент, който почти няма технически познания.

Такава е системата „WordPress” . Може би това е и причината тя да бъде толкова известна и използвана. За разлика от Wordpress, CMS системи като „Joomla” изискват повече компютърни умения, както и в някаква степен да сме запознати с програмирането.

Една от системите, които изискват най-много технически умения и е подходяща за напреднали разработчици е например „Друпал”.

За да изберете правилната технология или система за изработване на вашият уебсайт/приложение може да направите запитване чрез формата на тази страница.

/ Полетата със звезда са задължителни! Някои полета имат ограничение в символите. /